ViiV HEALTHCARE GENERAL PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring is bedoeld voor:

 • gebruikers van ViiV Healthcare-producten en -diensten (met uitzondering van proefpersonen voor onderzoek);
 • bezoekers van ViiV Healthcare-websites en websites die eigendom zijn van ViiV Healthcare;
 • gebruikers van ViiV Healthcare-systemen en -toepassingen; en
 • leden van het algemene publiek die graag in contact willen komen met ViiV Healthcare.

Uw vertrouwen is belangrijk voor ons. We zetten ons ervoor in uw persoonsgegevens met zorg en integriteit te behandelen. We willen ervoor zorgen dat u begrijpt welke persoonsgegevens we mogelijk over u verzamelen wanneer u contact met ons hebt, hoe we uw persoonsgegevens gebruiken en hoe we die veilig houden. Wanneer we verwijzen naar 'ViiV Healthcare', 'ViiV', 'we', 'ons' en 'onze' verwijzen we naar de ViiV Healthcare-bedrijvengroep.

Persoonsgegevens houdt in alle informatie of stukjes informatie aan de hand waarvan u ofwel rechtstreeks (bijv. via uw naam) of indirect (bijv. via een uniek ID-nummer) kunt worden geïdentificeerd.

In deze privacyverklaring lichten we ons algemene beleid toe. Wanneer we echter op grond van plaatselijke wet- en regelgeving informatie anders moeten verwerken, of niet mogen verwerken, zullen we ons altijd houden aan de toepasselijke plaatselijke wetgeving.

In deze privacyverklaring leggen we het volgende uit:

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens?

ViiV Healthcare UK Ltd samen met het plaatselijke bedrijf dat met u een relatie heeft, is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

In sommige gevallen is het plaatselijke bedrijf dat met u een relatie heeft, een ViiV Healthcare-bedrijf. Aangezien ViiV Healthcare onderdeel is van de GlaxoSmithKline (GSK)-bedrijvengroep, is in sommige gevallen het plaatselijke bedrijf dat met u een relatie heeft, een GSK-bedrijf; de privacyverklaring van de GSK-bedrijvengroep is hier te vinden.

Voor meer informatie over het plaatselijke bedrijf in kwestie klikt u hier waar u eveneens de contactgegevens aantreft van de gegevensbeschermingsambtenaar (indien van toepassing) voor uw land.

Contactgegevens en uw contactpersoon voor privacykwesties

Als u uw rechten wilt uitoefenen, vragen heeft over deze privacyverklaring, meer informatie nodig heeft of een probleem wilt melden, kunt u dat doen via de contactgegevens van iedere lokale contactpersoon voor privacykwesties die hier te vinden zijn.

Welke persoonsgegevens verzamelen we over u?

De persoonsgegevens die we verzamelen en verwerken, is onder meer:

 • basisgegevens – uw voornaam, achternaam (inclusief tussenvoegsels of titel), bijnaam, geslacht, leeftijd of geboortedatum, en de taal van uw voorkeur. Vergelijkbare informatie over kinderen kan ook worden verzameld onder zeer beperkte omstandigheden. Zie "Informatie over kinderen" voor meer informatie;
 • contactgegevens – informatie waarmee we contact met u kunnen opnemen, zoals uw persoonlijke of zakelijke e-mailadres, postadres, telefoonnummers en profiel op een socialemediaplatform;
 • technische en netwerkactiviteitengegevens – informatie over uw toestel en uw gebruik van onze websites, apps en systemen, waaronder uw IP-adres, toestel-ID, hardwaremodel en -versie, mobiele-netwerkinformatie, besturingssysteem en andere online-ID's, type browser, browsergeschiedenis, zoekgeschiedenis, toegangstijd, bekeken pagina's, URL's die zijn aangeklikt, verstuurde formulieren en fysieke locatie;
 • financiële gegevens – uw bankgegevens, waaronder naam van de rekening, rekeningnummer en sorteercode;
 • productgebruik – gegevens over uw gebruik van onze producten (inclusief feedback) en voorkeuren, uw contactmomenten met ons, uw communicatiemethode van voorkeur met ons en diensten die u mogelijk gebruikt;
 • gezondheidsgegevens – uw gezondheidsstatus, aandoeningen waar u last van heeft en gezondheidsinformatie die is afgeleid van informatie die u ons heeft verstrekt; en
 • audiovisueel materiaal – foto's, video's en geluidsopnames van u.

U kunt ervoor kiezen ons geen persoonsgegevens te verstrekken wanneer wij u daarom vragen. Als u besluit om ons geen persoonsgegevens te verstrekken, kan dat beperkingen opleggen aan onze relatie met u. We kunnen u dan bijvoorbeeld niet de diensten verlenen waarom u heeft gevraagd.

Hoe verzamelen we uw persoonsgegevens?

Rechtstreeks via u wanneer u:
 • een account en profiel aanmaakt op een van onze websites of apps;
 • zich bij ons registreert om ViiV Healthcare-verificatiediensten te gebruiken;
 • onze websites, app en systemen gebruikt;
 • uw sociale-mediaprofiel met ons deelt of gebruikt om contact op te nemen met ViiV Healthcare;
 • zich bij ons aanmeldt voor promotiemateriaal;
 • meedoet aan een wedstrijd die is georganiseerd door ViiV Healthcare;
 • contact met ons opneemt voor ondersteuning of om feedback te geven;
 • een online-evenement, zoals een webcast, bijwoont;
 • reageert op onderzoeken waaraan u uw medewerking wilt verlenen;
 • bijwerkingen of vragen over medische gegevens met ons deelt; en/of
 • offline bijeenkomsten bijwoont, zoals adviesraden of conferenties.
Van andere bronnen:
 • openbaar toegankelijke bronnen;
 • partners voor gemeenschappelijke marketing;
 • marketing vendors;
 • evenementenbureaus;
 • sociale-mediaplatforms; en/of
 • wanneer u online over ons communiceert, bijvoorbeeld als u een ViiV Healthcare-product in een tweet noemt.

Als u zich met uw socialemedia-account aanmeldt bij onze websites of apps, deelt u bepaalde persoonsgegevens van uw socialemedia-account met ons. Daaronder vallen bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres, foto, lijst met sociale-mediacontacten en alle andere informatie die u toegankelijk voor ons maakt als u zich met uw socialemedia-account aanmeldt bij onze websites of apps.

We combineren ook gegevens over u uit verschillende bronnen, inclusief de gegevens die u aan ons verstrekt en persoonsgegevens, die is verzameld toen u nog een band met ons had.

Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens?

We gebruiken uw persoonsgegevens voor de doelen die we hieronder in deze privacyverklaring hebben beschreven, of voor doelen die redelijk verenigbaar zijn met de beschreven doeleinden.

Om onze relatie met u te beheren.

We gebruiken uw persoonsgegevens voor het volgende:

 • u voorzien van onze producten en diensten;
 • u een prijs geven als u meedoet aan een sweepstake of wedstrijd;
 • onlinediensten verlenen, zoals webcasts, vacatures en financiële resultaten;
 • uw account beheren op onze websites en apps;
 • reageren op uw vragen en u informatie verstrekken wanneer u daarom vraagt, of wanneer we denken dat onze producten en diensten wellicht interessant zijn voor u. Wanneer we elektronische marketing met u willen delen, vragen we uw toestemming waar vereist en u kunt zich te allen tijde afmelden;
 • u uitnodigen om feedback te geven, mee te doen aan onderzoek, vragenlijsten of evenementen te bezoeken;
 • uw ervaring op u af te stemmen bij uw contact met ViiV Healthcare;
 • bijwerkingen melden waarvan u ons op de hoogte hebt gesteld; en/of
 • analyses te maken, marktonderzoek te doen en segmentatie om uw voorkeuren te begrijpen, onze producten en diensten te verbeteren evenals onze communicatie-uitingen naar u toe.
Om onze processen en onze zakelijke bedrijfsvoering te beheren en te verbeteren.

We gebruiken uw persoonsgegevens voor het volgende:

 • beheren van beveiliging van onze netwerk- en informatiesystemen;
 • effectief beheren van ons personeelsbestand;
 • reageren op meldingen die u doet van een mogelijke bijwerking die in verband wordt gebracht met een van onze producten en het bewaken van de veiligheid van onze producten;
 • dossiers bijhouden met betrekking tot onze relatie met medische zorgverleners;
 • gegevensanalyses, controle en onderzoek uitvoeren om ons te helpen onze digitale ViiV Healthcare-platforms, content en diensten te leveren en te verbeteren;
 • trends, gebruik en activiteiten controleren en analyseren die verband houden met onze producten en diensten om inzicht te krijgen in welke delen van onze producten en diensten het interessantst zijn en om ze dienovereenkomstig te verbeteren; en/of
 • rapportage en analyse voor het management voor te bereiden en uit te voeren, waaronder analyses en cijfers.
Om andere doelen te bereiken.

We gebruiken uw persoonsgegevens:

 • voor het naleven van toepasselijke wet- en regelgeving;
 • om te reageren op vragen van competente openbare autoriteiten;
 • om u op de hoogte te stellen van wijzigingen in onze voorwaarden en beleidsregels;
 • om ViiV Healthcare bij te staan of te verdedigen bij potentiële, als dreigement geuite of feitelijke rechtsgang;
 • om maatregelen te onderzoeken en te nemen tegen onwettig of schadelijk gedrag van gebruikers;
 • om ViiV Healthcare, uw vitale belangen of die van iemand anders te beschermen;
 • om inzicht en feedback te krijgen over onze producten en diensten om ze te corrigeren of te verbeteren, door analyse van informatie van externe bronnen, zoals Google, Facebook en Twitter (en andere);
 • om u diensten te leveren via uw smartapparaat en onze mobiele apps; en/of
 • wanneer we ons hele of gedeeltelijke bedrijf verkopen, aan anderen toewijzen of overdragen.

Waarom mogen we uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken?

We kunnen uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken wanneer een van het volgende van toepassing is:

 • om stappen te ondernemen voordat we een contract afsluiten of uitvoeren;
 • om aan de wet te voldoen, bijvoorbeeld:
  • dossiers bijhouden van wettelijke verplichtingen inzake controle en rapportage, met inbegrip van die betrekking hebben op bijwerkingen, klachten over producten en productveiligheid; en
  • voldoen aan anticorruptie- en transparantieverplichtingen;
 • u heeft ons uitdrukkelijk toestemming gegeven wanneer die toestemming vereist is. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Doorgaans hebben we uw toestemming in de volgende situaties nodig:
  • bij het plaatsen van cookies op uw apparaat om erachter te komen hoe u onze websites gebruikt, zodat we kunnen personaliseren wat u ziet door content en meldingen af te stemmen op de zaken waarin u geïnteresseerd bent;
  • wanneer u gevoelige informatie over uzelf, zoals uw gezondheid, deelt;
  • voordat we bepaalde elektronische marketinguitingen toesturen; en
  • in alle situaties waarin voor de verwerking van uw persoonsgegevensgegevens uw toestemming nodig is.
 • We moeten uw persoonsgegevens gebruiken voor legitieme zakelijke doeleinden, bijvoorbeeld om ons in staat te stellen ons bedrijf met succes te leiden. Deze omvatten:
  • u direct-marketingmaterialen toesturen (u heeft altijd het recht om u af te melden bij marketing- en reclamemateriaal);
  • uitvoeren van audits en interne onderzoeken, en voldoen aan interne beleidsregels inzake anti-omkoping en belangenverstrengeling;
  • het beheren van onze IT- en communicatiesystemen en -netwerken;
  • plannen en verbeteren van onze bedrijfsactiviteiten;
  • uitvoeren van training en verzamelen van feedback ter garantie van kwaliteitscontrole;
  • beschermen van onze rechten, privacy, veiligheid of eigendommen en/of die van onze dochterondernemingen, u of anderen;
  • leveren van functionaliteit van de diensten die we u verlenen, waaronder toegang regelen tot uw geregistreerde account, en u voorzien van bijbehorende klantenservice;
  • controleren of u in aanmerking komt voor toegang tot bepaalde producten, diensten en gegevens die mogelijk alleen aan bevoegde medische zorgverleners wordt geboden of anderszins antecedentenonderzoek doen om er zeker van te zijn dat we met u mogen samenwerken;
  • analyseren of voorspellen van uw voorkeuren om samengevoegde trends te identificeren om onze producten, diensten en bedrijfsactiviteiten te ontwikkelen, te verbeteren of te wijzigen;
  • met u communiceren via online digitale adviesfora en u toestaan om berichten te versturen naar iemand anders als u daarvoor kiest;
  • reageren op en behandelen van uw vragen of verzoeken, waaronder verzoeken om monsters;
  • administratieve informatie naar u toesturen, zoals wijzigingen in onze algemene voorwaarden en beleidsregels;
  • afronden van uw transacties en u de bijbehorende klantenservice bieden; en/of
  • contact met u opnemen om u informatie te verstrekken over onze producten en input vragen bij onderzoeken naar onze producten of diensten;
 • voor het vaststellen, instellen of verdedigen van rechtsvorderingen of gerechtelijke procedures;
 • om uw vitale belangen of die van anderen te beschermen; en
 • omdat het nodig is vanwege substantiële algemene belangen op grond van toepasselijke wetgeving.

Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

We willen ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens niet wordt gedeeld met of gebruikt door mensen die die niet mogen inzien. We gebruiken een scala aan beveiligingsmaatregelen en -technologieën om uw persoonsgegevens te helpen beschermen.

We kiezen zorgvuldig dienstverleners om mee samen te werken en controleren of zij beveiligingsmaatregelen en -technologieën hebben om uw persoonsgegevens te beschermen.

Er zijn echter geen garanties dat een gegevensoverdrachts- of opslagsysteem 100% veilig is. Als u reden heeft om te geloven dat uw communicatie met ons niet langer veilig is, stel ons dan onmiddellijk op de hoogte via de gegevens in het gedeelte 'Contactgegevens en uw contactpersoon voor privacykwesties'.

Wat zijn uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens?

U heeft rechten waarop we u moeten wijzen. De rechten die u heeft hangen af van onze reden voor verwerking van uw persoonsgegevens en van de plaatselijke wetgeving in uw rechtsgebied, en er gelden uitzonderingen op enkele rechten. Afhankelijk hiervan heeft u mogelijk het recht op het volgende:

 • uw toestemming intrekken dat we uw persoonsgegevens verwerken voor direct marketing;
 • ViiV Healthcare vragen stellen over de verwerking van uw persoonsgegevens, en te vragen om een kopie van uw persoonsgegevens;
 • ons vragen om informatie te corrigeren als u denkt dat die onnauwkeurig of onvolledig is;
 • ons vragen uw persoonsgegevens te verwijderen;
 • ons vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;
 • bezwaar maken tegen verwerking door ons van uw persoonsgegevens;
 • vragen of we informatie die u ons heeft gegeven, over te dragen van de ene organisatie naar een andere, of die aan u te geven; en
 • klachten indienen bij uw plaatselijke gegevensbeschermingsinstantie.

U kunt achterhalen hoe u contact met ons kunt opnemen om ons te vragen om een van de bovenstaande zaken te doen in het gedeelte 'Contactgegevens en uw contactpersoon voor privacykwesties'.

Voor uw bescherming en ter bescherming van de privacy van anderen moeten we uw identiteit mogelijk verifiëren voordat we kunnen uitvoeren wat u ons heeft gevraagd te doen.

Daar waar we uitgegaan zijn van uw toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken, en u trekt die toestemming later in, zijn we mogelijk niet in staat om een aantal van de activiteiten af te ronden die zijn beschreven in 'Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens?'.

Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

In sommige rechtsgebieden zijn we wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens gedurende een bepaalde periode te bewaren. Hoelang hangt af van de specifieke wettelijke vereisten in uw rechtsgebied wanneer u uw gegevens met ons deelt.

We bewaren uw persoonsgegevens altijd gedurende de periode die vereist is op grond van de wet en wanneer we dat moeten doen vanwege juridische procedures of een onderzoek waarbij ViiV Healthcare is betrokken. Anders bewaren we uw persoonsgegevens zolang als we een relatie met u hebben, om te reageren of een vraag of verzoek van u te verwerken of als we u een monster van een product hebben gestuurd.

Met wie delen we uw persoonsgegevens?

We delen uw persoonsgegevens alleen met degenen die daarvan op de hoogte moeten zijn, en voor zover noodzakelijk om wet- en regelgeving na te leven, en binnen de context van het onderhouden van onze relatie met u.
We delen uw persoonsgegevens alleen met teams in de ViiV Healthcare- en GSK-bedrijvengroepen die die moeten inzien om hun functie te kunnen uitoefenen. Raadpleeg deze 'koppeling' voor contactgegevens en locaties van onze ViiV Healthcare-dochterondernemingen en deze 'koppeling' voor contactgegevens en locaties van onze GSK-dochterondernemingen. In sommige landen wordt onze relatie met u voor ons onderhouden door gespecialiseerde dienstverleners. We delen uw persoonsgegevens alleen met hun mensen en teams die die moeten inzien als onderdeel van hun functie.
We delen uw persoonsgegevens ook met andere entiteiten, zoals:

 • evenementenbureaus;
 • marketingbureaus;
 • wervings- en selectiebureaus;
 • technologieleveranciers die met ons werken om onze websites, digitale fora en apps te ontwikkelen en te verbeteren;
 • aanbieders van mediadiensten die met ons samenwerken;
 • alle organisaties die ons of deel van onze bedrijven of merken opkopen;
 • leveranciers die meldingen van bijwerkingen beheren;
 • plaatselijke of buitenlandse regelgevers, rechtbanken, overheden en handhavingsautoriteiten; en
 • professionele adviseurs, zoals auditors, accountants en advocaten.

In welke situaties dragen we uw persoonsgegevens over aan het buitenland?

We werken overal ter wereld. Daarom moeten we uw persoonsgegevens mogelijk overdragen en gebruiken in een ander land dan waar we die van u hebben verzameld. Deze landen zijn onder meer: Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk en India, evenals landen binnen de Europese Unie. We implementeren gepaste maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen wanneer we uw persoonsgegevens overdragen aan het buitenland, zoals gegevensoverdrachtsovereenkomsten met standaardbepalingen inzake gegevensbescherming. De privacywetten in de landen waarheen we die overdragen zijn niet per definitie dezelfde wetten als in uw eigen land. Handhavingsautoriteiten, regelgevende instanties, veiligheidsautoriteiten of rechtbanken in landen waarheen we uw persoonsgegevens overdragen, hebben mogelijk het recht om uw persoonsgegevens in te zien.

Aanvullende informatie als u zich in de Europese Economische Ruimte (EER) bevindt

De Europese Commissie erkent dat sommige landen buiten de EER vergelijkbare gegevensbeschermingsnormen hebben. De volledige lijst met deze landen is hier beschikbaar.

Als we uw persoonsgegevens overdragen aan een land dat niet op deze lijst staat, doen we dat op basis van standaardcontractbepalingen die zijn aangenomen door de Europese Commissie. Daardoor kunnen we persoonsgegevens internationaal overdragen binnen onze bedrijvengroep en voldoen aan de gegevensbeschermingswetgeving van de Europese Unie en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gegevens over kinderen

Hoewel onze diensten doorgaans niet gericht zijn op kinderen, verzamelen we soms gegevens van kinderen, bijvoorbeeld wanneer we meldingen van bijwerkingen ontvangen. Raadpleeg 'Welke persoonsgegevens verzamelen we over u?' voor meer informatie.

Cookies, website- en toepassingsgegevens, gebruik voor analyse en marketing

Onze websites gebruiken mogelijk cookies en vergelijkbare technologieën. U kunt ervoor kiezen cookies te accepteren of af te wijzen. Als u ervoor kiest cookies af te wijzen, werken mogelijk niet alle onderdelen op onze websites, apps en diensten naar behoren, dus kan uw ervaring hierdoor worden beïnvloed.

Voor zover conform uw plaatselijke wetgeving de informatie die met cookies en andere technologieën wordt verzameld, als persoonsgegevens wordt beschouwd, behandelen we deze informatie in overeenstemming met de normen die in deze privacyverklaring uiteengezet zijn.

Voor meer informatie over ons gebruik van cookies gaat u naar het cookiesbeleid op de ViiV Healthcare-website waarop u bladert. U kunt de koppeling doorgaans onder aan elke pagina vinden. In dit beleid wordt toegelicht wat cookies en vergelijkbare technologieën zijn en hoe we ze gebruiken.

We verzamelen informatie over het browsertype en besturingssysteem van uw computer, websites die u voor en na uw bezoek aan onze websites hebt bezocht, standaard serverloggegevens, IP (Internet Protocol)-adressen, locatiegegevens, provider van mobiele telefoon en besturingssysteem van uw mobiele telefoon. We gebruiken deze informatie om te begrijpen hoe onze bezoekers onze websites en mobiele toepassingen gebruiken, zodat we die, de diensten die we aanbieden, en onze reclame kunnen verbeteren. We delen deze informatie mogelijk ook met andere bedrijven binnen de ViiV Healthcare-groep en GSK-groep met andere externe partijen. Sommige van onze websites gebruiken Google Analytics, een dienst voor webanalyse van Google, Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt cookies om gebruikspatronen te analyseren en kan informatie over uw gebruik van de website verzamelen, waaronder uw IP-adres. Meer informatie over Google Analytics is hier te vinden. Als u zich wilt afmelden zodat Google Analytics uw gegevens niet gebruikt, kunt u dat hier doen.

We gebruiken ook remarketingdiensten die worden aangeboden door onze reclamepartners om advertenties te personaliseren voor bezoekers aan websites van hun reclamenetwerken (d.w.z. andere websites dan die van ViiV Healthcare). Op deze pagina's kunt u advertenties te zien krijgen die verwijzen naar uw eerdere interacties met ViiV Healthcare. Om personalisering van reclame van Google uit te schakelen, klikt u hier. Om personalisering van reclame van Facebook uit te schakelen, klikt u hier. Veel bedrijven die op interesse gebaseerde reclame tonen, zijn lid van het NAI (Network Advertising Initiative), de DAA (Digital Advertising Alliance) of de EDAA (European Interactive Digital Advertising Alliance). Om u af te melden bij op interesse gebaseerde reclame van leden van deze initiatieven, kunt u hun websites bezoeken op https://optout.networkadvertising.org/, https://optout.aboutads.info/ en https://www.youronlinechoices.com/.

We kunnen de gegevens die u met ons deelt, gebruiken om besluiten te nemen over uw interesses en voorkeuren, zodat we de marketingmaterialen die we u toesturen, relevanter kunnen maken. We kunnen de informatie die we over u bewaren, ook combineren met gegevens over uw interesses of demografische gegevens die externe partijen online en offline over u hebben verzameld, om uw ervaring nog persoonlijker te maken en onze marketingmaterialen beter af te stemmen. U hebt bepaalde rechten in deze. Raadpleeg 'Wat zijn uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens?' hierboven voor meer informatie.

We gebruiken hulpprogramma's voor specifieke doelgroepen van Facebook. Hiermee kunnen we u gepersonaliseerde reclames bieden wanneer u het Facebook-platform gebruikt, doordat we het e-mailadres dat wij van u hebben, te combineren met het e-mailadres dat Facebook van u heeft, om u de meest relevante ViiV Healthcare-reclame-uitingen te laten zien. Dit doen we alleen als we uw toestemming daarvoor hebben. Soms gebruiken we informatie over u ook om dubbelgangers te bouwen. Zo kunnen we vergelijkbare doelgroepen met prospectieve klanten (die mogelijk vergelijkbare interesses of demografische gegevens hebben als u) genereren via reclameplatformen, zoals Facebook of Google, op basis van gegevens die de reclameplatformen hebben over andere mensen. Doorgaans houdt dit in dat uw e-mailadres wordt gedeeld met onze reclamepartners. Als u zich wilt afmelden bij vergelijkbare doelgroepen in Google, dan kunt u dat hier doen.

Hoe werken we deze privacyverklaring bij?

Eens in de zo veel tijd werken we deze privacyverklaring bij. Eventuele wijzigingen gaan van kracht wanneer we de herziene privacyverklaring op uw plaatselijke ViiV Healthcare-website hebben gezet. Deze privacyverklaring is het laatst bijgewerkt op de datum na "Laatst bijgewerkt" hierboven. Als wijzigingen substantieel zijn, dan maken we daar opvallender melding van om u te laten weten welke wijzigingen zijn doorgevoerd.

Onze verantwoordelijkheid ten aanzien van websites die niet van ons zijn of die we niet aansturen

Op onze websites en apps kunnen koppelingen staan naar websites of mobiele toepassingen die niet van ons zijn of die we niet aansturen. Die vallen niet onder deze privacyverklaring. Lees de privacyverklaringen op die websites en mobiele toepassingen als u wilt weten hoe ze uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en delen.

NP-NL-HVX-WCNT-220007, September 2022.